Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

 

Termin składania ofert: 20.07.2022  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.07.2022 godz. 10:30

Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/sosirslubice/proceedings

Back to top