Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.

,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach.

Back to top