Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze 458/47 położonej w Słubicach, przy ulicy Piłsudzkiego 17.

1. Przedmiot Przetargu

Przedmiotem Przetargu jest wyłonienie osoby/ podmiotu chcącego dokonać w drodze licytacji kupna nieruchomości położonej w Słubicach, przy ulicy Piłsudzkiego 17, obręb:1 Słubice, w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem hali sportowej - działki ewidencyjnej nr 458/47 o powierzchni 1867 m2 wpisanej do księgi wieczystej KW o numer GW1S/00019987/3.

W Przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium, spełniają warunki określone w Regulaminie postepowania i przystąpią do licytacji zgodnie z Regulaminem.

2. Zgłoszenie udziału w przetargu/licytacja.

Pisemne zgłoszenie w Przetargu należy składać na adres spółki Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 - Sekretariat SOSiR.

Wzór zgłoszenia udziału w przetargu określa Regulamin Postepowania przetargowego.

Termin składania zgłoszeń udziału w Przetargu upływa w dniu  09 grudnia 2021 r. godzina 10:00.

Licytacja w obecności Uczestników Przetargu odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021 o godzinie 14:00 w siedzibie spółki Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 69-100 Słubice (Klub Olimpijczyka im. Bronisława Malinowskiego).

Szczegółowe warunki przetargu, Regulamin w załącznikach :

Back to top