Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy energii elektrycznej, na potrzeby SOSiR Słubice w okresie od 16.07.2022 do 15.07.2023.(1 rok)

Pisemne złożenie oferty wg wzoru FORMULARZ OFERTOWY należy składać na adres spółki :

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Sportowa 1 69-100 Słubice (Sekretariat SOSiR).

Wzór FORMULARZA OFERTOWEGO określono w pkt. 8- ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin składania OFERT upływa w dniu 29 czerwca 2022 r.(Środa) - godzina 12.00 .

 ZAŁĄCZNIKI:

Back to top