Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo.

W dniu 30 czerwca 2023r zostanie przeprowadzone wydarzenie o charakterze

transgranicznym - 7/ Bieg Bez Granic - Lauf Ohne Grenzen - Słubice -

Frankfurt nad Odrą - Słubice.

Start do tego 10 km biegu nastąpi o godzinie 19:00 ze startu honorowego

- Stadion SOSiR - startu ostrego - ul. Sportowa wysokość targowiska "Pod

Dębami" ( wjazd na stację paliw ) dalej ul. Sportową - ulicą 1-go Maja i

dalej na stadion Przyjaźni we Frankfurcie - następnie z powrotem tą samą

drogą na stadion olimpijski w Słubicach. Planowany powrót zawodników ok

20:10 - 20:30.

Limit startujących zawodników - 250 osób.

W związku z powyższych informujemy Państwa, że w tym czasie nastąpi

utrudnienie w ruchu kołowym ulicami: Sportowa, 1-go Maja i samego mostu

granicznego. Objazdy zostały przygotowane dla Państwa zgodnie z planem

przygotowanym przez Komendanta Straży Miejskiej w Słubicach i

zezwalające na organizację biegu wymienionymi ulicami decyzją Generalnej

Dyrekcji Dróg i Autostrad.

W związku z powyższym bardzo serdecznie prosimy naszych mieszkańców i

przybyłych gości o wyrozumiałość i cierpliwość.

Równocześnie zachęcamy wszystkich Państwa do wspólnego kibicowania.

Z poważaniem. Ryszard Chustecki

Back to top