1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

o fimie

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. powstał na skutek przekształcenia zakładu budżetowego jakim był Ośrodek Sportu i Rekreacji w spółkę prawa handlowego w marcu 2012r.
Spółka posiada bogatą bazę sportowo-rekreacyjną oraz hotelową, która obecnie jest dzierżawiona przez firmę zewnętrzną. Do bazy Ośrodka przynależy Obiekt Sportowy jakim jest Miejska Hala Sportowa przy ulicy Piłsudskiego 17 oraz Strzelnica kulowa przy ulicy sportowej.
Na obiekt sportowy składa się:stadion lekkoatletyczno-piłkarski z widownią na 5 tys miejsc siedzących, bieżnią okólną 6 torową o nawierzchni syntetycznej typu MONDO, skocznia w dal, wzwyż i o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, dyskiem, oszczepem i młotem, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej (100x72), boisko o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem (105x68), trzy płyty piłkarskie treningowe, sala gimnastyczna (12x24), siłownia, otwarty zespół basenów (czynny w okresie letnim), siłownia oraz zespół gastronomiczny posiadający bogate doświadczenie w zakresie żywienia sportowego i ogólnego (obecnie w dzierżawie).

Obiekt dysponuje także własną bazą hotelową mogącą pomieścić 132 osoby (obecnie w dzierżawie). Dla klubów sportowych, związków i organizacji przygotowaliśmy wspólnie z dzierżawcą specjalną ofertę obozów, zgrupowań, szkoleń, konferencji i konsultacji.


Obiekt jest doskonałym miejscem do organizacji konferencji i szkoleń, obozów sportowych, imprez integracyjnych oraz imprez okolicznościowych.

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl