Słubice Golf Club,

 

istniejący od 2013 roku, należący do Polskiego Związku Golfa (PZG)

 

GolfClub an der Oder,

 

istniejący od kwietnia 2007 roku, należący do Niemieckiego Związku Golfa (DGV)

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl