SPORT UND ERHOLUNG

Aus Rücksicht auf vieljährige Erfahrung bei der Organisation der Veranstaltungen zu jedem Anlass  laden wir Sie herzlich dazu ein, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen, dort finden Sie genaue Informationen zu allen Objekten inkl. der Bildergalerie.


WIR LADEN SIE HERZLICH EIN!

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl