1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

Płyty treningowe

Dla miłośników piłki nożnej dysponujemy 3 pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi o nawierzchni trawiastej. Płyty boisk piłkarskich szczególnie chętnie wykorzystywane są przez kluby sportowe w ramach treningów i podczas licznych rozgrywek ligowych.

 

Koszt wynajęcia:

według aktualnego cennika SOSiR informacje pod numerem tel. 95 758-25-01   -

 

 

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl