Гимнастический зал

На территории центра мы имеем  в распоряжении дополнительный гимнастический зал (размеры 12х24), приспособленный для игры в волейбол и баскетбол для спортивных клубов и организованных групп, которые пользуются нашими комплексными услугами.

 

стоимость аренды зала:

тренировки и соревнования                           - 50 злотых/час

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl