1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

Hala sportowa

Hala (o wymiarach 20x40), mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 17, posiada dużą salę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej.

Przystosowana jest do uprawiania zawodów sportowych i turniejów siatkówki, koszykówki czy badmintona. Udostępniana jest także w ramach gimnastyki korekcyjnej oraz aerobiku fitness. Hala jest również jednym z obiektów, na których co roku odbywa się Memoriał im. Zdzisława Skręty w piłce siatkowej.

 

 

 

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl