Gym

After your physical activity we invite to use our gym for some relaxing exercises. Our gym is intended for individual as well as for organized sport groups.

Price list:

one person entry for 1.5 hour             -  7 PLN
one person 10 entrees for 1.5 hour  -  50 PLN
one person for one month entry        -  80 PLN

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl