Поле для пляжного волейбола

Для проведения соревнований, игр и забав на свежем воздухе мы имеем в распоряжении также две площадки для волейбола с необходимым снаряжением и местами для зрителей. Площадки подходят как для развлечений, так  и для проведения групповых соревнований местного уровня.

 

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl