Футбольное поле с искусственным покрытием

С 1 января 2010 года мы расширили наше предложение в связи с введением в использование нового полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием и освещением.


стоимость аренды поля:

без освещения                                            - 4000 злотых/час
с освещением                                              - 600 злотых/час
раздевалка 1 тренировка                         - 60 злотых –раздевалка

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl