1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
22.12.2020

Wyniki Biegowego Grand Prix 2020


Biegowe Grand Prix Słubic to cykl imprez biegowych, organizowanych na terenie Gminy Słubice, objętych patronatem Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka. To wyjście naprzeciw licznej, kilkusetosobowej grupie aktywnych biegowo naszych mieszkańców. Kalendarz tych imprez realizowany jest Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy dużej pomocy LKS Lubusz Słubice i Słubickiej Akademii Biegowej. Bieżącą punktację Grand Prix prowadził Piotr Kiedrowicz.Tegoroczne Biegowe Grand Prix Słubic było pierwszym. Trudny, „koronawirusowy” rok sprawił, że nie odbyły się dwie imprezy dla młodzieży szkół podstawowych i średnich, gdzie uczestniczy zwykle po 600 do 1000 młodzieży.

Biegi Niepodległości zrealizowano częściowo - w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naszej gminy. Dyrekcje i wychowawcy wykorzystując pomysł dyrektora SOSiR - Ryszarda Chusteckiego, przeprowadzili je na terenie przedszkoli.

Dwa biegi dla dorosłych - Bieg bez Granic i Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr /Bieg Niepodległości/ odbywały się za pomocą GPS, co zdecydowanie ograniczyło liczbę uczestników.

Bardzo liczny udział miał organizowany po raz pierwszy „Dzień Kobiet na Sportowo”. Przybyło prawie 200 osób. Większość uczestniczących pań przybyła z córkami czy wnuczkami. Dla nich organizatorzy przeprowadzili gry i zabawy. Widząc potrzebę rozszerzenia imprezy organizatorzy przewidują w roku 2021, kategorie dla dziewcząt w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych i średnich.

Mimo tych ograniczeń sklasyfikowano w Grand Prix, ponad sto osób wśród dorosłych, co dowodzi potrzeby organizacji różnych aktywności w tych grupach wiekowych. Ta liczba nie obejmuje wybitnie rekreacyjnej i prorodzinnej imprezy jaką jest Rodzinny Bieg Mikołajkowy - w tym roku marsz, gdzie uczestniczyło prawie 130 osób.

Statuetkami za czołowe miejsca, w poszczególnych kategoriach wiekowych Grand Prix, nagrodzonych zostanie 43 osoby.

Najaktywniejszą uczestniczką słubickich imprez Grand Prix była Natalia Podruczny – biegała we wszystkich pięciu imprezach. Panowie mieli cztery imprezy biegowe, we wszystkich uczestniczyli Maciej Konczyński i Robert Bobkiewicz.

Najlepiej biegali Monika Matla i Maciej Konczyński którzy odnieśli po 3 zwycięstwa czyli uzyskali maksymalną liczbę punktów.

 

  

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl