1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
27.08.2019 Ogłoszenie / Przetarg, Aktualności SOSiR
Ogłoszenie / PrzetargAktualności SOSiR

Przetarg na dostawę i montaż lodowiska

Przetarg na dostawę oraz montaż zadaszonego, używanego sztucznego lodowiska, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie.


Zarząd Spółki z o.o. SOSiR Słubice serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na dostawę, oraz montaż zadaszonego, używanego sztucznego lodowiska, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp".

o wartości szacunkowej nizszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl