1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
06.09.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu


mającym na celu wyłonienie dzierżawcy części działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 7 / obręb: 3 m. Słubice (Teren 1 położony w Słubicach przy ul. Sportowej 1), realizującego inwestycję „Budowa hali tenisowej na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach”


1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy/ów części działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 7 / obręb: 3 m. Słubice (Teren 1 położony w Słubicach przy ul. Sportowej 1), w celu realizacji inwestycji „Budowa hali tenisowej na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach”. Spółka zamierza oddać Teren 1 w dzierżawę na okres 20 lat.

Przed przystąpieniem do Przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej Nieruchomości, w tym Przedmiotu dzierżawy i jego otoczenia.

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić wizję lokalną po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem tel. +48 95 758 25 01.

Szczegółowych informacji na temat stanu prawnego oraz faktycznego przedmiotu Przetargu, w tym Przedmiotu dzierżawy oraz jego otoczenia, udziela Dyrektor ds. Sportu i Rekreacji SOSiR – Pan Ryszard Chustecki, tel. +48 95 758 25 01.


2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU/LICYTACJA

Pisemne zgłoszenia udziału w Przetargu należy składać na adres spółki Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice - Sekretariat SOSiR.

Wzór zgłoszenia udziału w Przetargu określa Regulamin Postępowania przetargowego.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu: 21 września 2017 roku, godz.: 11:00.


/-/   Zbigniew Sawicki                                                                                                                                          

Słubice: 06 września 2017 roku

 

W załączeniu pełna dokumentacja:

1. Ogłoszenie o przetargu.

2. Regulamin ze wszystkim załącznikami.

3. Wszystkie załączniki w osobnych plikach. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl