1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
05.09.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

Słubicki Mityng Weteranów Lekkiej Atletyki Memoriał im. Zdzisława Skręty

Słubice, dnia 07.10. 2017r. (sobota)


Miejsce: Stadion olimpijski Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach

                 ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice, gmina Słubice, woj. lubuskie

Termin: 7 października 2017 roku, godz. 11,00

Organizator:Gmina Słubice, Powiat Słubicki

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach

Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze

Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki

LKS LUBUSZ Słubice

Konkurencje: kobiety – pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut młotem.

mężczyźni – pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, rzut młotem.

Zawodnicy: startować mogą osoby które ukończyły 35 lat (do 07.10.2017r.)

Opłata startowa: 50 zł. (w ramach powyższej kwoty Organizator pokrywa koszta organizacyjne zawodów oraz koszta wyżywienia startujących zawodników.)

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora, tj. SOSIR Słubice nr konta:

BS Rzepin O/Słubice 31 8371 0009 0007 3958 2000 0010  
lub gotówką w biurze zawodów przed startem.

Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 5 października 2017 roku (na załączonym druku).
Klasyfikacja prowadzona będzie dla kategorii wiekowych open dla wszystkich konkurencji.

Zakwaterowanie i wyżywienie: istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia do 5.10. 2017 roku na adres organizatora.

Informacje o zawodach: www.sosirslubice.pl e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl

Adres organizatora:
1. Lubuski Związek Lekkiej Atletyki  w Zielonej Górze – Pan Andrzej Szczesny
2. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach
ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice, tel: 95/7582501, Ryszard Chustecki: kom: 516048852
3.Pani Małgorzata Krzyżan / LKS LUBUSZ Słubice / – gospodyni zawodów.
/- / ORGANIZATOR 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl