1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
10.07.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

Bieg bez granic - Lauf ohne Grenzen


Szanowni Mieszkańcy Gminy Słubice,
Szanowni Goście.

Informacja o utrudnieniach w ruchu – zamknięciu ulic dla ruchu drogowego.

W dniu 14 lipca 2014 roku, w godzinach 19:30 – 22:00 na terenie m. Słubice przewidywane są znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

Zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice: ulica Sportowa, ul. 1-go Maja, Rondo Solidarności. Powyższe podyktowane jest planowanym transgranicznym wydarzeniem sportowym pn. „2. Bieg bez Granic - Lauf Ohne Grenzen - 2017". Start godz. 19:30 na stadionie olimpijskim w Słubicach i dalej ul. Sportowa - 1-go Maja - most graniczny - ulice m. Frankfurt nad Odrą - Stadion "Przyjaźni" we Frankfurcie - ponownie ul. m. Frankfurt nad Odrą - most graniczny - ul. 1-go Maja - ul. Sportowa - Meta Stadion Olimpijski w Słubicach. Przewidywane zakończenie ok godz. 21:30 / 22:00.
"Dwa stadiony, dwa miasta, dwa kraje - jeden bieg"

Przepraszając za utrudnienia ZAPRASZAMY do wspólnego kibicowania.
Zarząd SOSIR Słubice 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl