1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
26.03.2021

Obniżka w stawkach czynszu i najmu w kwietniu na targowisku ,,Pod Dębami''


W okresie od 1.04 do 30.04 2021 obniżamy stawkę czynszu dzierżawnego o 50%, natomiast czynszu najmu o 100% na Targowisku Handlowym ,, Pod Dębami '' przy ul. Sportowej 1 w Słubicach.

Warunkiem jednak jest brak zaległości wobec spółki SOSiR.

 

 

 

Uchwała Nr 3/2021

z dnia 26 marca 2021 r.

Zarządu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

w sprawie obniżenia stawek czynszu

 

Działając na podstawie § 6 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. obniża się stawkę czynszu dzierżawnego o 50 % oraz czynszu najmu o 100% - dotyczy obiektów handlowych Targowiska „Pod Dębami” przy ul. Sportowej 1 w Słubicach.

Warunkiem udzielenia obniżki stawki czynszu jest brak zaległości Podmiotu wobec spółki SOSiR.

 

Uwaga:

Koszty eksploatacyjne zgodnie z umową.

.

§2

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

3. Uchwała może być w każdym czasie uchylona na skutek zmiany okoliczności

związanych z epidemią, w szczególności odwołania stanu epidemii.

 

  

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl