1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
15.03.2021

Lubuskie w czerwonej strefie od 15.03.2021


Jesteśmy w czerwonej strefie, to niestety wiążę się z dużymi ograniczeniami i zakazami.

Zgodnie z przepisami działalność związana ze sportem jest dopuszczalna bez udziału publiczności i wyłącznie w przypadku:

-sportu zawodowego

-zawodników pobierających stypendium sportowe

-zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej

-zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy lub Polski Związek Paraolimpijski

-szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanym przez Akademickie Związki Sportowe

-organizowanie kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich i instruktorskich.

 

W ścisłym reżimie sanitarnym możliwe jest uprawianie sportu amatorskiego na świeżym powietrzu

 

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

Obecne obostrzenia obowiązują od 15.03 do 28.03.2021

 

Dbajmy o Siebie !!!

  

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl