1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
10.02.2021

Dzień kobiet na sportowo


Wydarzenie pod patronem Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka, dodatkowo objęte punktacją, Biegowe Słubice 2021.

7 marca 2021r. godz. 14:00 – obiekty SOSiR w Słubicach oraz tereny parku komunalnego przy SOSiR Słubice / trasa biegu - dukty leśne.

Program imprezy „Dzień Kobiet na Sportowo”

Godz. 12:00 – 13:30 – potwierdzenie zgłoszeń oraz odbiór pakietów startowych (numer startowy, maseczka) – Klub Olimpijczyka SOSiR Słubice.

Godz. 14:00 – 14:15 - wspólne ćwiczenia typu aerobic (zależnie od możliwości) - jako rozgrzewka przed biegiem

Godz. 14:30 - biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych wg cyklu „Biegowe Słubice 2021”:

*️⃣Przedszkola: 2014 i młodsze – marszobieg lub bieg - 1 małe okrążenie - 600m

*️⃣ Szkoły podstawowe: klasy I-II(2012-13), klasy III-IV (2011-10), klasy V-VI(2009-08), klasy VII-VIII(2007-06) – 1 duże okrążenie – 800m

*️⃣ Szkoły średnie: klasy 1-4 (2005-00) – 2 duże okrążenia – 1600m

◽️ Kobiety: K20/1992-2005/, K30/1982-91/, K40/1972-81/, K50/1962-71/, K60/1961 i starsze 3 duże okrążenia – 2400m

Ok. godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców i poczęstunek dla wszystkich uczestniczek

Nagrody

nagrody za miejsca 1-3 w biegu – w każdej kategorii oddzielnie (statuetki).

W kategorii przedszkola – dla wszystkich nagroda - słodki poczęstunek

 

Uczestnictwo i zgłoszenia

Do 2 marca 2021 r. Limit uczestnictwa kobiet i dziewcząt, wg aktualnych na dzień startu przepisów Covid-19 (planowany limit do 150 osób).

Zapisy pod adresem:

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-kobiet-slubice?fbclid=IwAR28F13Uf6s6mSCHEKkkxKl9MmWm1HqPiaDmloW0vmaLp4nSK1QVnwb7Eck

 

Uczestnictwo w biegu na zasadach wg aktualnych na dzień startu, przepisów Covid-19.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe zgłoszenie, które jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

Impreza jest objęta punktacją „Biegowe Słubice 2021” .

Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w wydarzenia/zawodów.

Serdecznie zapraszamy 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl