1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
06.11.2020

Komunikat w sprawie organizacji biegów w ramach Narodowego Święta Niepodległości – 2020


Słubice, dnia 06.11.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo.

 

Słubice są przygotowane do organizacji biegów w ramach Narodowego Święta Niepodległości – 2020, czego dowodem są załączone zdjęcia medalu i koszulki NBN. Jednak z decyzją o sposobie organizacji biegu, musimy poczekać do poniedziałku, kiedy to ukaże się najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie w paragrafie 6 ust. „13a dodaje się brzmienie: Do dnia 29 listopada 2020 roku ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.”

 

Zobaczymy co przyniesie czas.

 

Mamy nadzieję, że w najbliższy poniedziałek będziemy mogli przekazać Państwu aktualny komunikat. Być może zaproponujemy Państwu rozwiązanie polegające na biegu indywidualnym z przekazaniem dla organizatora, potwierdzonego w aplikacji wyniku i na podstawie tego zrobiona zostanie klasyfikacja, lub inne rozwiązanie polegające na przeniesieniu biegu na grudzień i zrobienie Mikołajowego Biegu Niepodległości.

 

Prosząc o zrozumienie i uwagi pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

/ - / Ryszard Chustecki

  

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl