1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
08.11.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

UWAGA NA UTRUDNIENIA W RUCHU!

W związku z organizacją biegów z okazji Święta Niepodległości 10-11.11.2017 będą miały miejsce utrudnienia w ruchu drogowym.


Szanowni Mieszkańcy

Placu Wolności, Przyjaźni i Bohaterów w Słubicach

 

Szanowni Mieszkańcy

ul. Narutowicza, ul. Rzepińskiej i Sportowej w Słubicach

Milowymi krokami zbliżają się dwa wydarzenia sportowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości – Słubice 2017.

W dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) zapraszamy przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną Słubic i Frankfurtu n/Odrą na 28 edycję Narodowych Biegów Niepodległości o Puchar Słubic. Pierwsze 4 biegi zaplanowano dla przedszkolaków, którzy tradycyjnie będą rywalizować o Puchar Księdza Kanonika Józefa Zadwornego.

W dalszej części biegać będą dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – łącznie 20 biegów.

Trasa biegów: Plac Bohaterów – Plac Wolności- Plac Jana Pawła II

Otwarcie zawodów godz. 12,00 – Plac Bohaterów m. Słubice

Planowane zakończenie ok. godz. 14,30.

Natomiast w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota) zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, powiatu Słubickiego, mieszkańców Frankfurtu nad Odrą na 4.Rodzinny Narodowy Festyn Niepodległości, który rozpocznie się o godz. 14,00.

Start do biegu: Plac Przyjaźni (wysokość Poczty Polskiej) Plac Wolności- Plac Bohaterów- ul. Akademicka- ul. Bohaterów Warszawy- ul. Konstytucji 3-go Maja- Plac Bohaterów– ul. Narutowicza– ul. Rzepińska- ul. Sportowa– Meta SOSiR Słubice

Trasa biegu – 5 km.

Planowane zakończenie godz. 15,15-15,30 – stadion olimpijski SOSiR Słubice.

Szanowni Państwo

W tych też dniach nastąpi utrudnienie w ruchu kołowym:

1. W dniu 10 listopada 2017 r. w godz. 11,30-14,00 – Plac Bohaterów, Plac Wolności, Plac Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego na wysokości Starostwa Powiatowego w Słubicach.

2. W dniu 11 listopada 2017 r. w godzinach 13,45 – 15,00 : Plac Przyjaźni , Plac Wolności, Plac Bohaterów, ul. Akademicka, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Konstytucji 3-go Maja, Plac Bohaterów, ul. Narutowicza, ul. Rzepińska, ul. Sportowa.

U W A G A: PROSIMY O NIE PARKOWANIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH (SAMOCHODÓW) NA TRASIE NINIEJSZYCH ZAWODÓW.

Prosząc o zrozumienie pozostajemy z wyrazami szacunku.

W imieniu organizatorów :

/-/ SOSiR Słubice

Słubice, listopad 2017

 

 

  

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl