1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
15.10.2018 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

A może na rowerze, rolkach, wrotkach.... chcielibyście uczcić 100-lecie Niepodległości ?!

Podczas naszego Biegu 11 listopada na 10 km tradycyjnie już dajemy możliwość przebycia trasy niekoniecznie biegiem :-) Przy zapisach "klikamy" zatem kat. "FUN/ZABAWA".


Wyciąg z Regulaminu: W przypadku kategorii dodatkowej "Fun/Zabawa" dopuszcza się udział osób niepełnoletnich. Wymagana jest jednak pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego podpisana w dniu imprezy. Druki będą dostępne w Biurze Zawodów. W kategorii tej dopuszcza się udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl