1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
17.02.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony mający na celu wyłonienie dzierżawcy części nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Sportowej przeznaczonej na prowadzenie parkingu przy Targowisku "Pod Dębami".


Wykaz dokumentów:

 

1. Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym.

2. Regulamin Postępowania w Przetargu Ustnym Nieograniczonym.

3. Załącznik numer 1a

- Oświadczenie Członka Komisji.

4. Załącznik numer 1b

- Oświadczenie Członka Komisji o Niepodleganiu Wyłączeniu z Postępowania Przetargowego.

5. Załącznik numer 2

- Zgłoszenie Udziału w Przetargu Ustnym Nieograniczonym.

6. Załącznik numer 3

- Oświadczenie o Braku Podstaw do Wykluczenia z Postępowania Przetargowego.

7. Załącznik numer 4

- Oświadczenie o Spełnieniu Warunków Udziału w Postępowaniu Przetargowym.

8. Załącznik numer 5

- Opis Przedmiotu Przetargu.

9. Załącznik numer 6

- Protokół Zdawczo – Odbiorczy Przekazania Przedmiotu Dzierżawy.

10. Załącznik numer 7

- projekt Umowy dzierżawy – prowadzenie parkingu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przetargu.

Zarząd Spółki SOSiR

 

Słubice, dnia 17.02.2020 r. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl