1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
31.03.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

UWAGA! PRZETARG NA DZIERŻAWĘ HOTELU SOSIR

OGOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM mającym na celu wyłonienie dzierżawcy Hotelu „Sportowy” Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z terenem przyległym oraz zapleczem gastronomicznym.


Termin składania zgłoszeń upływa w dniu: 14 kwietnia 2017 roku godz.: 13:00.

Licytacja odbędzie się w dniu: 19 kwietnia 2017 r. godz.: 13:00 w siedzibie spółki Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice.

 

W Załączeniu pelna dokumentacja, w tym:

1. ogłoszenie o przetargu
2. regulamin postępowania osobno + z wszystkimi załacznikami
3. załącznik nr 1a
4. załącznik nr 1b
5. załącznik nr 2
6. załącznik nr 3
7. załącznik nr 4
8. załącznik nr 5
9. załącznik nr 6
10. załącznik nr 7 ( wzór umowy ). 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl