1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
15.03.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

UBEZPIECZENIE- ROZEZNANIE RYNKOWE

SOSiR Słubice zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest: ”Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia."


Słubicki  Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.  w Słubicach występuje z zapytaniem ofertowym,  którego przedmiotem jest: ”Ubezpieczenie  mienia, odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na okres od 01.04.2017 r.  do 31.03.2018r.”


Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 24.03.2017 r., do godziny 12ºº w siedzibie spółki SOSIR w  formie pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Sportowa 1,69-100 Słubice.

Dodatkowych informacji  oraz   dokumentację określającą szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia udzielają:

Pani Alicja Kłos, nr tel. 95 758 2501

e-mal: sekretariat@sosirslubice.pl

Pan Ryszard Franczuk Kancelaria Brokerska FAKTOR Gorzów Wlkp.

e-mail: ryszard.franczuk@kb-faktor.pl

 

W załączeniu pełna dokumentacja dotycząca rozeznania. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl