1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
06.03.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

Rozeznanie rynkowe na nawozy do boisk trawiastych i pola golfowego.

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę: nawozów na greeny, fairway, tee, boiska sportowe, środków chwastobójczych oraz nasion traw celem bieżącej działalności Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach Spółka z o.o.


Oferty zgodnie z zaproszeniem, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Spółki: ul.Sportowa 1, 69-100 Słubice / biuro Zarządu / lub drogą e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl w terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 14,00.

Upoważniona osoba do kontaktu: Pani Joanna Napiórkowska,

e-mail: joanna.napiorkowska@sosirslubice.pl

O wynikach postępowania poinformujemy Państwa w formie pisemnej. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl