1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
03.03.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

UWAGA ROZEZNANIA RYNKOWE!

SOSiR Słubice zaprasza do składania ofert na dostawę poniższych produktów celem bieżącej działalności.


Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

1. Ziemniaków, warzyw i owoców

2. Mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz ich wyrobów/przetworów

3. Artykułów ogólnospożywczych i przetworów konserwowych

4. Wody, napojów, soków, piwa, wina, alkoholu powyżej 18%

5. Nabiału i jego przetworów.

 

W załączeniu pełna dokumantacja do każdego produktu, w tym:

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Zapytanie ofertowe

3. Zestawienie produktów

4. Projekt Umowy (jeden wzór dla wszystkich).

Wszystkie oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie SOSiR, ul. Sportowa 1 w terminie do dnia 20.03.2017.

O wynikach postępowania będziemy informować w formie pisemnej. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl