Zarząd:

 

Waldemar Rupiński – prezes

 

Zbigniew Sawicki – v-ce prezes

 

Ewelina Stanek-Piechowicz – sekretarz

 

Mariola Zawadzka – skarbnik

 

Marek Kokowski – członek zarządu

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl