Klub Sportowy "Słubice Golf Club"

 

Aby stać się członkiem Klubu Sportowego „Słubice Golf Club”, wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją drogą mailową bądź zostawić osobiście w siedzibie naszego Klubu, która mieści się przy Polu Golfowym w Słubicach.

 

deklaracja członkowska w formacie PDF

 

 Dla nowych członków Stowarzyszenia przeprowadzony będzie kurs na „Zieloną Kartę” w bardzo korzystnych cenach. Terminy przeprowadzenia kursu będą ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych. Pierwszy termin przewidywany jest na wiosnę 2016 roku.

Informacje o wszystkich terminach kursów dostępne będą w zakładce Aktualności.

Wykupienie odpowiedniego członkostwa pozwala Państwu na nieograniczoną grę na polu golfowym oraz uprawnia do zniżek za korzystanie z Driving Range.

 

Opłaty

 

 

Składka członkowska i opłata PZG

 

Dane klubu do przelewów bankowych:
Klub Sportowy „Słubice Golf Club”
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice

 

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Oddział w Słubicach

konto numer: 64 8369 0008 0071 4558 2000 0010

Dla wpłat na rzecz składek członkowskich prosimy w tytule płatności wpisać:

 

” składka członkowska klub + PZG 2017 + imię i nazwisko ” lub
” składka członkowska klub 2017 + imię i nazwisko „

 

 

Opłata: Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice

 

Bank Spółdzielczy w Rzepinie Oddział w Słubicach

konto numer: 31 8371 0009 0007 3958 2000 0010

Dla wpłat na pole golfowe prosimy w tytule płatności wpisać:

 

"opłata roczna pole golfowe + imię i nazwisko"

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl